Plannen

De Stichting wil graag het aantal ruiterpaden in de gemeente Westvoorne uitbreiden zodat er diverse, op elkaar aansluitende, routes ontstaan. Om dit te kunnen realiseren zijn er drie deelplannen gemaakt:

  • Het in ere herstellen van de route om het Oostvoornse Meer
  • De route vanaf het strand langs het Breede water terug naar Oostvoorne zo door de polder te maken dat de huidige sporen naast de fietspaden ook volwaardig ruiterpad worden.
  • Een extra doorsteek vanuit de polder in Rockanje naar het strand.

Momenteel liggen bij elk deelplan (stukken van) wegen waar je als ruiter of menner officieel niet mag rijden. Als Stichting maken we ons er hard voor om hier toestemming te krijgen en daarmee ook de faciliteiten krijgen om veilig en zorgeloos te recreeren.

Deelplan 1: Oostvoornse meer
Sommigen van de lokaal bekende ruiters zullen het rondje rond het Oostvoornse Meer nog weten uit de ‘goede oude tijd‘. De oude houten paaltjes met het hoefijzer zijn hier en daar nog terug te vinden in het veld, maar ondertussen heeft deze route geen enkele status meer, dus ook geen onderhoud. Dat kan anders vinden wij.

Met relatief weinig ingrijpende aanpassingen is deze prachtige route aan de rand van de Rotterdamse havens weer in ere te herstellen. Dit plan heeft grote kans van slagen binnen 1 tot 3 jaar.

route oostvoornse meer

Deelplan 2: Breede Water
Het is heerlijk om over het lege, brede strand van Oostvoorne naar Rockanje te rijden. De kans dat je lange tijd helemaal alleen bent is groot. Alleen 180 graden draaien en ik je eigen voetsporen terugrijden is weinig uitdagend. In de polder achter de duinen liggen mooie fietspaden, maar helaas zijn de bermen niet heel breed. En ook een aantal afslagen maken de route voor iemand die lokaal niet bekend is, wat spannend. Dat kan anders vinden wij.

We zouden hier graag toestemming hebben om gebruik te mogen maken van de fietsbermen, de bermen verbreden indien mogelijk en routepaaltjes willen zien. Dit plan heeft een gemiddelde kans van slagen binnen 2 tot 4 jaar.

route-breedewater_13_3km_p4

Deelplan 3: Panpad
Dit plan heeft het minste aantal kilometers, maar heeft wel een groot effect. Het gaat over een extra doorsteek vanuit de polder in Rockanje, over de wandelovergang Panpad, naar het strand. Met de doorsteek is het mogelijk een 8 te rijden vanaf de Haringvlietsluizen/ Hellevoetsluis en de ruiterroute in het Gemeentelijk Duin. Ook zal het plan circa 300 paarden in de hoek Schapengorssedijk ontsluiten, waardoor de druk op de Duinzoom van Rockanje omlaag gaat.

Momenteel lopen er runderen in het gebied, maar die hoeven voor paarden geen probleem te zijn. Graag zien we hier toestemming om te mogen passeren en een paardgeschikte doorgang. Dit plan heeft een gemiddelde kans van slagen binnen 2 tot 4 jaar.

panpad

Opmerking
Onze plannen zijn hier misschien simplistisch neergezet, maar eigenlijk hoeft de uitvoering ook niet moeilijk te zijn. Het is hoofdzakelijk een kwestie van ‘willen‘ en ‘mogelijkheden zien‘. Daarom zit de Stichting graag aan tafel om te praten. Gelukkig gaat dat in veel gevallen goed, maar soms hebben plannen de tijd nodig om te rijpen. Moet er een vertrouwensrelatie worden opgebouwd. Moeten we inzichtelijk maken wie de gebruikers zijn en wat zij terug kunnen doen. Tenslotte ligt een ruiterroute er voor lange tijd en dat kan niet over een nacht ijs gaan.