Historie

De start van de Stichting…

In januari 2016 organiseert gemeente Westvoorne een avond die in het teken van burgerparticipatie staat. De organisatie zet ons -als aanwezigen inwoners van Westvoorne- op enthousiaste manier uiteen hoe wij als inwoners samen met ambtenaren en raadsleden eventuele leuke ideeën en of plannen tot uitvoer zouden kunnen brengen. Dit doen zij in een presentatie met de titel ‘Samen Doen’.

Als aanwezigen worden we uitgedaagd om na te denken wat we aan Westvoorne kunnen toevoegen of wat we missen in onze gemeente. Later op de avond kunnen de mensen met een wens voor Westvoorne hun idee pitchen. Het doel daarvan is medestanders vinden waarmee de wens wellicht tot uitvoer gebracht kon worden.

Piet Slingerland uitte de wens voor meer ruiterpaden in Westvoorne, wat hem gelijk een aantal medestanders oplevert. “Samen”, zijn we geïnspireerd geraakt om ons in te zetten om meer ruiterroutes te realiseren in Westvoorne. “Wij samen bestonden deze avond uit Piet Slingerland (initiatiefnemer), Cor Sommeling (raadslid), Regina Roggeveen (raadslid), Jeroen Noordermeer (raadslid) en Danny Noordermeer. Verder is Marcel Westerhout (gemeente Westvoorne) aangeschoven.

De eerste afspraak is gemaakt bij de initiatiefnemer thuis en wordt bijgewoond door Tanja Eisvogel en Linda Stok. Tanja Eisvogel was al in contact met de gemeente voor menfaciliteiten, net zoals Linda Stok dat was sinds 2014, met de werkgroep Ruiterpaden op Voorne-Putten. In het kennismakingsgesprek nemen we een aantal mogelijke stappen door en vervolgens besluiten we om alle initiatieven op paardengebied te bundelen. Zo sluit de gehele werkgroep Ruiterpaden op Voorne-Putten aan bij de Samen doen initiatiefnemers en schuiven in de vervolgbijeenkomsten de overige leden uit de werkgroep Ruiterpaden op Voorne-Putten bij: Jan Sinke (KNHS regioconsulent) en Eva de Jong (endurance ruiter). Bij de oprichting van de stichting is Nicole Kleijburg als bestuurslid erbij gekomen.

In de eerste maanden van 2016 werken we aan de ‘streep aan de horizon‘ van ons initiatief. Deze hebben we eind maart succesvol getoond op de tweede bijeenkomst van gemeente Westvoorne in het Badhotel Rockanje.