Cheque voor ruiterpad Oostvoornse Meer

Op 11 december overhandigden wethouders Paméla Blok-van Werkhoven en Bert van der Meij van de gemeente Westvoorne een cheque ter waarde van € 20.000,- aan Piet Slingerland en Danny Hermsen van stichting Ruiter- en Menroutes Westvoorne. Met deze cheque laat de gemeente zien dat zij het burgerinitiatief van de stichting, een ruiterpad rondom het Oostvoornse Meer, ondersteunen.

Het projectplan voor het ruiterpad rondom het Oostvoornse Meer is inmiddels klaar. Wethouder Blok-van Werkhoven: “We zijn nu zo ver om te kunnen starten met de aanleg van het ruiterpad. Ook hierin trekken we met elkaar op, zowel gemeente als initiatiefnemers. Maar wij zijn ook erg blij dat andere overheidsinstellingen, zoals het Zuid-Hollands Landschap en het Havenbedrijf Rotterdam, met ons meedenken om het initiatief tot een succes te maken.”

Samen Doen

Onder het motto ‘Samen Doen’ betrekt de gemeente Westvoorne inwoners bij het beleid en moedigt hen aan om zelf met initiatieven te komen. Daarbij is de boodschap: het is aan de initiatiefnemers om zelf aan de slag te gaan om tot een succes te komen. Wethouder Van der Meij is blij met de goede samenwerking tussen de initiatiefnemers en de gemeente. “Samen zorgen voor een betere leefomgeving, dat is uiteindelijk waar Samen Doen om draait”, aldus Van der Meij.

Wilt u ook het initiatief van stichting Ruiter- en Menroutes Westvoorne steunen? Dat kan nog steeds! De beschrijving van het initiatief is te vinden via www.ruiterpadenwestvoorne.nl.

De initiatiefnemers zijn op zoek naar sponsoren en vrijwilligers. Neem voor sponsoring contact op met de penningmeester Danny Hermsen via info@ruiterpadenwestvoorne.nl. Zij belt u graag even terug. U kunt ook uw financiële bijdrage overmaken op NL59RABO0912013558, stichting Ruiter- en Menroutes Westvoorne. Als u als vrijwilliger wilt meehelpen, stuur dan ook een mail naar info@ruiterpadenwestvoorne.nl.PB57_foto_171212_Cheque voor ruiterpad Oostvoornse Meer